Accountgegevens aanpassen

  • Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Toetsing

In de lessenpakketten van Laat eens zien! zijn toetsmomenten geïntegreerd.

Voordat een leerling begint met de lesstof van Laat eens zien! kan er een zogenaamde pré-toets worden afgenomen om te kijken welke kennis de leerling al heeft over het onderwerp.

Aan het eind van de les kan worden gekeken in hoeverre de lesinhoud daadwerkelijk is opgenomen.