Over Cédicu

Wat is Cédicu?

Laat eens zien! is een online leeromgeving ontwikkeld voor het basisonderwijs. Laat eens zien! staat garant voor een eigentijdse, duidelijke en verantwoorde manier van kennisoverdracht, begripsvorming en inzicht. Een leeromgeving die prima tot zijn recht komt op het digitale schoolbord. Filmfragmenten, animaties en interactieve opdrachten staan hierin centraal. Presentatoren laten de leerlingen kennismaken met de onderwerpen en begeleiden hen bij het leerproces.

Laat eens zien! behandelt onderwerpen die afkomstig zijn uit diverse vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, techniek, maar ook rekenen en taal. Alle onderwerpen die behandeld worden, sluiten altijd aan bij de kerndoelen van de basisschool en gaan uit van het curriculum van het primair onderwijs. Vooral Rekenen heeft een enorme uitbreiding gekregen. Sinds oktober 2010 zijn er vele instructievideo's en animaties toegevoegd aan de leeromgeving. De complete leerlijn rekenen is vertaald naar multimedia.

Wie is Cédicu?

Cédicu is een samenwerkingsverband tussen twee partners: Cédicu Producties BV en VISOB.

Cédicu Producties B.V. is een multimediastudio, waar alle denkbare disciplines zijn ondergebracht die nodig zijn voor realisatie en ontwikkeling van de leeromgeving Laat eens zien!.
VISOB adviseert op het vlak van audiovisuele communicatie en didactiek met betrekking tot kennisoverdracht.

De leertheorie

De materialen van Laat eens zien! zijn gebaseerd op leertheoretische inzichten die door KPC Groep zijn ontwikkeld. Deze inzichten sluiten aan bij het gedachtegoed van het constructivisme en probleemgestuurd onderwijs en bouwen daar op voort. Kerngedachten daarbij zijn: leren doe je zelf, leren doe je aan concrete problemen, concrete ervaringen, kennis wordt opgeslagen aan de hand van deze concrete ervaringen, exempels en leren vertoont samenhang.

De uitdaging

De uitdaging was en is nog steeds, dat er naar inhoud en vorm instructiemomenten aangeboden worden op een zeer hoog niveau. Instructiemomenten die leiden tot begripsvorming bij de kinderen. Laat eens zien! is op dit moment de enige leeromgeving voor het basisonderwijs, waar didactisch verantwoorde multimedia wordt aangeboden, gekoppeld aan TeleBlik en aan de bestaande lesmethoden. De uitdaging is tevens om deze rijke leeromgeving nog verder te laten groeien.

De onderwerpen

In de leeromgeving van Laat eens zien! zijn onderwerpen te vinden die gebaseerd zijn op de kerndoelen van het basisonderwijs. Het curriculum vormt de basis van de materialen die ontwikkeld worden. De lineaire lessen zijn dusdanig opgebouwd dat ze onder te verdelen zijn in losse fragmenten. Op zichzelf staande instructiemomenten, ondergebracht in een videobibliotheek en gekoppeld aan de bestaande lesmethoden.

Rekenonderwijs

De complete leerlijn Rekenen is ondergebracht in Filmfragmenten (gekoppeld aan methodes) en de Rekenmatrix. De gehele leerlijn rekenen is vertaald naar instructiefilms en instructieanimaties voor groep 1 t/m 8.

Acteurs nemen de kinderen mee in de wereld van Rekenen met metafoorverhalen en onderwerpen uit de dagelijkse praktijk. Op een zeer verhelderende wijze worden alle sleutelmomenten inzichtelijk gemaakt. Een ideale "klassenassistent" voor de leerkracht en een mooi instrument voor de intern begeleider en remedial teacher.

Samenwerkingen

Prowise

De digibord-software en tools van Prowise (voorheen Bordwerk) kun u inzetten bij het beeldmateriaal van Laat eens zien! Doordat de instructiefilms en tools zijn gekoppeld haalt u het beste uit uw digitale schoolbord. Doordat de instructiefilms van Laat eens zien! zijn gekoppeld aan de bestaande methodes, zijn nu ook de tools van Prowise gekoppeld aan de methodes! Bladzijde nauwkeurig!

Hiermee hoeft u niet meer het internet af te struinen naar de juiste tools en instructiefilms die bij uw methode hoort. Wij hebben de beste partijen om ons heen verzameld en de koppelingen voor u aangebracht.

Meer info: www.prowise.nl
Prowise Pro

De Rekentuin

De Rekentuin kan naast oefenstof ook instructie aanbieden binnen de tuin. Oefenweb.nl en Cédicu hebben namelijk een koppeling gerealiseerd tussen de oefenstof van de Rekentuin en de instructievideo's van Laat eens zien!. De instructiefilms zijn binnen de tuin automatisch beschikbaar voor scholen en families, die op beide producten een abonnement hebben.

Leerlingen van scholen die ook een abonnement hebben op Laat eens zien! krijgen nu binnen de Rekentuin automatisch instructievideo's aangeboden die aansluiten bij de oefenstof. Vanwege de adaptieve werking van de Rekentuin wordt het aanbod van instructievideo’s automatisch aangepast aan de vaardigheid van de leerling. Door deze koppeling zijn scholen er niet alleen van verzekerd dat leerlingen oefenen op hun eigen niveau, maar ook dat elke leerling passende instructie krijgt aangeboden.

Leerlingen van scholen die een abonnement hebben op Laat eens zien! hebben binnen de Rekentuin direct toegang tot geschikte instructievideo's. Zij zien een wolkje bij een bordje in de tuin als er geschikte instructievideo's voor dat domein beschikbaar zijn. Als een leerling hierop klikt komt hij/zij direct bij een playlist van video's van Laat eens zien! voor dat domein. De meest relevante video’s voor een leerling staan bovenaan.

Meer info: www.rekentuin.nl

Junior Winkler Prins online

Met Junior Winkler Prins kunnen leerlingen zonder veel uitleg of begeleiding zelfstandig aan de slag om een spreekbeurt of werkstuk voor te bereiden. Met behulp van links en screenshots uit de encyclopedie kunnen de leerlingen eenvoudig een presentatie geven op het digibord of met de beamer. De mogelijkheden waren al enorm en het filmmateriaal van Cédicu maakt Junior Winkler Prins nu nog aantrekkelijker en completer.

Meer info: www.winklerprins.nl

Teleblik

Teleblik en Cédicu hebben de handen ineengeslagen. Via de leeromgeving Laat eens zien! zijn alle bronnen van Teleblik beschikbaar! Met het indrukwekkende beeldarchief van Teleblik heeft de leeromgeving van Laat eens zien! een interessante verdieping gekregen. Laat eens zien! levert in de leeromgeving de begripsvorming, Teleblik de verdiepingsstof. Twee leerbronnen die - letterlijk en figuurlijk - met elkaar verbonden zijn.

Meer info: www.teleblik.nl

Onderwijs Maak Je Samen

Cédicu heeft inspirerende partners om zich heen verzameld die een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het basisonderwijs. Zo ook met Onderwijs Maak Je Samen. Zij bieden een interactieve website, voor interactie in het onderwijs, een webwinkel met tal van zelf ontwikkelde producten en producten van collegas uit het onderwijs, workshops over uiteenlopende onderwerpen en de mogelijkheid workshops en scholing op maat aangeboden te krijgen. Onderwijs Maak Je Samen en Cédicu versterken elkaar hierin.

Meer info: www.omjs.nl

SMART Board

De leeromgeving van Laat eens zien! heeft het certificaat "SMART Board Ready" ontvangen. Het onderwijsveld is hierdoor verzekerd dat de leeromgeving optimaal gebruikt kan worden op het SMART Board. Het certificaat "SMART Board Ready" was de start voor een lange en intensieve relatie tussen SMART en Cédicu.

Op dit moment zijn er zo'n 1800 gedidactiseerde instructiefilms en meer dan 1200 interactieve opdrachten van Laat eens zien! ondergebracht in de Galerij van SMART Notebook software. Didactisch verantwoord lesmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor het Nederlands onderwijs! Eén druk op de knop en u heeft toegang tot het complete aanbod van Laat eens zien! Het visualiseren van onderwerpen is een belangrijke manier om leerlingen van goed onderwijs te voorzien; dit wordt mogelijk gemaakt door het SMART Board.

Naast de beschikbaarheid van de materialen in uw Notebook software is er tevens de mogelijkheid om het materiaal zelf te bewerken. U kunt nu zelf onderdelen uit de instructiefragmenten selecteren en klaar zetten. Tot op de seconde nauwkeurig!

Zien is geloven! SMART Board-gebruikers kunnen de SMART Notebook software upgraden met de Laat eens zien!-tool. Ervaar zelf de vele voordelen van deze unieke samenwerking.

Klik hier om uw SMART Notebook software te upgraden.

Meer info: www.smartboard.nl

ActivBoard

Enkele jaren geleden mocht de leeromgeving van Laat eens zien! het certificaat "ActivBoard Friendly" ontvangen. Het onderwijsveld is hierdoor verzekerd dat de leeromgeving optimaal gebruikt kan worden op het ActivBoard. Het certificaat "ActivBoard Friendly" was de start voor een lange en intensieve relatie tussen ActivBoard en Cédicu.

De online leeromgeving van Laat eens zien! is geïntegreerd in ActivBoard Studio en Inspire. Twee vliegen in één klap. Op dit moment zijn alle instructiefilms en interactieve opdrachten van Laat eens zien! ondergebracht in de Galerij van ActivBoard Studio/Inspire. Didactisch verantwoord lesmateriaal dat speciaal is ontwikkeld voor het Nederlandse onderwijs! Een eigentijdse manier van werken die kinderen kennis, begrip en inzicht geeft, uitgaande van de kerndoelen. Eén druk op de knop en u heeft toegang tot het complete aanbod van Laat eens zien! De films en animaties, interactieve opdrachten en herhalingsmogelijkheden zorgen ervoor dat leerlingen uitstekend bij de les blijven en lesstof eerder oppikken. Het visualiseren van onderwerpen is een belangrijke manier om leerlingen van goed onderwijs te voorzien; dit wordt mogelijk gemaakt door het ActivBoard. Daarnaast kan door de integratie van de tool in de flipcharts gewerkt worden met alle Activ software- en hardwaregereedschappen.

ActivBoard-gebruikers kunnen gratis de nieuwe content-tool van Laat eens zien! downloaden. Ervaar zelf de vele voordelen van deze unieke samenwerking. U kunt de tool hier downloaden:

Klik hier voor ActivInspire.
Klik hier voor ActivStudio.

Meer info: www.activboard.nl

Pabo's

Cédicu stelt de leeromgeving Laat eens zien! GRATIS beschikbaar voor alle Pabo's.

Wat moet ik als Pabo doen zodat ik gebruik kan maken van Laat eens zien!?
U hoeft als Pabo slechts enkele stappen te zetten om GRATIS toegang te krijgen tot de leeromgeving.
Neem even contact met ons op, dan regelen wij alles voor u.

Kan ik, als student van de Pabo, Laat eens zien! inzetten bij mijn stageschool?
Naast het GRATIS gebruik op uw Pabo kunnen Pabo-studenten onze aanbieding ook meenemen naar hun stageschool. Neem even contact met ons op en we melden je stageschool aan voor 1 maand GRATIS Laat eens zien!

Waarom biedt Laat eens zien! de Pabo's en de studenten deze mogelijkheid?
Wij willen toekomstige leerkrachten graag laten werken met de leermiddelen van de toekomst. Op deze manier kan er, zowel tijdens de Pabo-opleiding als tijdens de stageperiode, vorm worden gegeven aan de nieuwe manier van leren.

APS-IT diensten

APS-IT diensten onderhandeld namens alle basisscholen met softwareleveranciers. Ook Laat een zien! is in die webwinkel voordelig verkrijgbaar.

De webwinkel van APS-IT diensten heeft een breed assortiment en het aanbod wordt regelmatig uitgebreid. Hou hiervoor de website in de gaten of abonneer u op de digitale nieuwsbrief of rss-feed.

Naast software en licenties kunt u bij APS-IT diensten terecht voor hulp bij uw elektronische leeromgeving, vakkundig advies, een educatieve zoekmachine en uw eigen schoolportaal.