Wereldoriëntatie

Er zijn in de leeromgeving veel wereldoriënterende onderwerpen te vinden. Zowel als lineaire lespakketten als ook in de videobibliotheek. Ook zijn de meest gebruikte methodes gekoppeld aan de filmfragmenten van Laat eens zien!

Themalessen

In de leeromgeving zijn veel lineaire lespakketten van Laat eens zien! te vinden. Themalessen voor groep 1 t/m 8 die onderwerpen behandelen uitgaande van de kerndoelen en het curriculum van het primair onderwijs.

In deze lessen nemen presentatoren de kinderen mee in verschillende werelden. Op een speelse, attractieve manier worden vele vormen van visuele media ingezet om tot begripsvorming en inzichten te komen. De lessen zijn voorzien van een groot aantal interactieve opdrachten en een pré-toets.

Hoe werkt het?

Zoeken op trefwoord

De themalessen van Laat eens zien! zijn opgebouwd uit losse onderdelen. Met behulp daarvan is de database opgebouwd. Op dit moment telt deze videobibliotheek meer dan duizend filmfragmenten en animaties: gedidactiseerd videomateriaal waarbij het uitgangspunt het curriculum van het basisonderwijs is.

Tevens is bij vrijwel ieder fragment een interactieve opdracht en een link met de bibliotheek van Teleblik te vinden en een link naar de informatie van bibliotheken.

Hoe werkt het?

Koppeling aan de methodes

In dit hoofdstuk vindt u de meest gebruikte methodes van de grote uitgeverijen. Deze methodes zijn door ons gekoppeld aan de filmfragmenten voor de zaakvakken en voor rekenen; bladzijde nauwkeurig!

Op dit moment telt deze videobibliotheek meer dan 1500 filmfragmenten en animaties. Daarnaast is alles gekoppeld Schoolbieb en Teleblik.

Hoe werkt het?

Toetsing

In de lessenpakketten van Laat eens zien! zijn toetsmomenten geïntegreerd.

Voordat een leerling begint met de lesstof van Laat eens zien! kan er een zogenaamde pré-toets worden afgenomen om te kijken welke kennis de leerling al heeft over het onderwerp.

Aan het eind van de les kan worden gekeken in hoeverre de lesinhoud daadwerkelijk is opgenomen.